Mila Xantal Vinther

Kandidat i Pædagogisk Psykologi

Mila Xantal

Kandidat i Pædagogisk Psykologi

 

Mit speciale er børn med stærke følelser, belastninger og traumer.

Mila Xantal

Cand. Pæd i Pædagogisk Psykologi

 

Med en Kandidat i Pædagogisk Psykologi & en Certificing i Bruce Perrys The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT), hjælper Mila Xantal, familier og børn med stærke følelser, belastninger og traumer med at trives.

Jeg har et særligt fokus på at opbygge, forstå og forløse følelser, traumer og belastninger.

Jeg elsker at hjælpe børn, familier samt voksne med at forstå sammenhænge og dynamikker i sig selv og i familien. Uforløste følelser, belastninger og traumer sætter sig i kroppen og jeg har specialiseret mig i, at forløse disse ubalancer som kroppen bærer på.

 

“Samtaleterapi healer ikke din krop”

 

Derfor har jeg specialiseret mig i, at forløse følelser, traumer og belastninger fra de hjernesystemer, hvor de sidder, også kaldet underbevidstheden.

Jeg anvender en kognitiv forståelsesramme som f.eks. Bruce Perrys Neurosekventielle udredningstilgang (NMT), Human Design og MetaSundhed til at forstå barnet og den voksnes problemstilling. Denne forståelsesramme kombinerer jeg med tankefeltsterapi (TFT) samt terapi i Theta og Delta hjernebølger. Disse metoder er forløser følelser, traumer og belastninger. Derfor bevæger jeg mig dybt i både din bevidsthed samt i din underbevidsthed.

Hvordan du kan forløse følelser, traumer og belastninger

uden du behøves at tale om det…

null

Miracle ㅤ

null

Soul Transformation

null

Silent Soul Retreat

null

Love and connect

null

Miracle

null

Soul Transformation

null

Silent Soul Retreat

null

Kærlighed og kontakt

Mit bidrag

til verden

Ifølge forskningen…

Lagrer alt der sker i vores liv imellem 0-6 år i vores underbevidsthed, fordi vi ikke har adgang til den bevidste hjerne endnu. Det betyder, at de ubalancer dette må have skabt også skal forløses fra underbevidstheden. Så vi kan ikke tale os til et mere afbalanceret følelsesliv.

Jeg fører dig eller dit barn kærligt igennem den transformation, som du/ I står overfor. Jeg hjælper med, at slippe belastninger, ubalanceret følelser og traumer fra kroppen.

Mit fokus er på, at du og familien skal lande i en tilstand af mere harmoni, fredfyldthed samt grænseløst kærlighed.

The body feels

what the mind suppresses