Om mig

Min historie

Jeg har arbejdet med børn, voksne og familier hele mit arbejdsliv.

Jeg har i mange år arbejdet med anbragte børn og anbragte familier.

Børnene var diagnosticeret med en tilknytningsforstyrrelse og havde mange traumer med i deres bagage.

I arbejdet med de anbragte familier var fokus på forældrenes forældrekompetencer og hvordan de kunne skabe mere kærlighed, nærvær og omsorg for deres børn.

Knap 10 år af mit arbejdsliv har jeg behandlet børn, unge og voksne med misbrugs- og afhængighedsproblematikker. Sammenligneligt for disse børn, unge og voksne er, at de har udsat for mange traumer og belastninger i livet.

Siden 2018 har jeg arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvor jeg har udarbejdet pædagogisk psykologisk undersøgelser af børnene. Jeg giver sparring til forældre, daginstitutioner samt skoler ift. at optimere børns trivsel.

Min uddannelsesmæssige baggrund

2022
Grunduddannelse i Metasundhed med Emotionel Frihedsteknik (EFT) og tankefeltterapi (TFT) v./ Martin Hejlesen

2021
1½-årig NMT uddannelse; The Neurosequential Model of Therapeutics v./ Bruce Perry – Child Trauma Academy Houston

Human Design Uddannelse; FUNDAMÄNT v./ Maj Larsen
Human Design Uddannelse v./ Vicky Gylling

2020
1-Årige Narrativ Supervisoruddannelse v./ Dispuk.

Intuitivt Anatomi – lad kroppen tale v./ Helle Brinch

Uddannelse i Delta Healing v./ Helle Brinch

2019
Uddannelse i Theta Healing v./ Helle Brinch

  • Basis kursus
  • Advanced kursus
  • Dig deeper
  • Manifestation
  • Masterclass

Udannelse i Delta Healing v./ Helle Brinch

2018
1-årig Mentaliseringsuddannelse med fokus på traumer og tilknytning v./ Center for Mentalisering – Janne Østergaard

2017
NADA Øreakupunktur v./ Lades Akupunktur

2012 – 2013
Misbrugsbehandler uddannelse v./ COK – center for offentlig kompetenceudvikling

2010 – 2012
2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi rettet mod personlighedsforstyrrelser, ADHD, stress, angst og depression v./ Psykiatrien Aalborg

2006 – 2009
Kandidat i Pædagogisk Psykologi v./ Aarhus Universitet